Dreamcar
Sərgi kodu: B2B7F52

Dreamcar

Toyota Baki Markazi 16-cl "Toyota

Arzularin Masini" beynalxalq rasm müsabiqasini elan edir.

Müsabiqanin sartlari:

Kim istirak eda bilar: Azarbaycan Respublikasinda yasayan

15 yasa gadar olan har bir usaq.

Yas kateqoriyasi:

v 1-ci kateqoriya 1-7 yas;

2-ci kateqoriya 8-11 yas;

v 3-cü kateqoriya 12-15 yas.

Usaqlar no cokmalidirlar:

Dünyani gözallasdiran, insanlara xeyir veran, ekoloji tamiz,

fantastik, xayal etdiyi va haminin xosbaxt olacagi galacayin

"Toyota" dunyasi

% Rasmlar karandas, yagl karandas (pastel), flomaster,

boya, yagli boya, akvarel ila A3 formatli kagizda

çakilmalidir.

"Toyota Arzularin Masini" (Toyota Dream Car Art Contest)

müsabiqasi iki marhalada keçirilir.

Birinci marhala Azarbaycanda, ikinci - beynaxalq

müsabiqa Yaponiyada keçirilacak.

Milli turda qalib galan 9 rasm Yaponiyadaki müsabiqada

istirak edacak.

Milli müsabiqanin 9 galibi "Toyota Baki Markazi" tarafindan

beynalxalq sertifikat va hadiyya ila mükafatlandirilacaq.

Müsabiqanin dunya üzra qalibi isa "Toyota" tarafindan pul

mükafati va sertifikat ila taltif edilacak.

Butun maktablari, rasm qalerayalarini va dernaklari

müsabiqaya davat edirik!

! Rasmlar 1 Noyabr 2022-ci il tarixinden 30 Dekabr 2022-

ci il tarixinadak Toyota Baki Markazinda qabul edilir.

Atrafli malumat üçün:

面 +9941249670 10

9 +99450 265 70 77 (Marketinq departamenti)

+99450 577 22 29

° Xatai r-nu, F.Bayramov 26