Ağla Qərənfil
Sərgi kodu: B70A2A5

Ağla Qərənfil

Tariximizin qanlı səhifələrindən olan 20 Yanvar faciəsi xalqımızın yaddaşına acı xatirələrlə həkk olunmuşdur. Sərgi Birinci Qarabağ Müharibəsinin şəhidlərinə həsr olunmuşdur. Sərgi gənc nəslin öz şanlı keçmişini unutmayaraq , Vətənə, millətə olan sevgisini boyalarla ifadə edən əsərlərini kütləyə çatdırmışdır.